Om Clio


Citat av Gunnar Wetterberg

 

Clio – den historiska bokklubben startades 1987 i tron att det finns ett genuint intresse för historia och kulturhistoria, men att det som läsare kan vara svårt att upptäcka all litteratur som utges.

Clios huvuduppgift är fortfarande att noga välja ut och presentera intressanta böcker om historia. Böckerna beställer du enklast här i vår webbshop, eller genom att beställa ur vår medlemstidning.

Clio verkar även på andra sätt i »Historiesverige«. Årligen utdelar Clio (tillsammans med Svenska Dagbladet) Cliopriset till en svenskspråkig ung historiker. Dessutom var Clio en av initiativtagarna till – och är en av arrangörarena av – det populära evenemanget De Svenska Historiedagarna, De Svenska Historiedagarna en gång om året

Bakom Clio står, sedan juni 2015, Natur & Kultur.


Clios historia

År 2017 fyller Clio 30 år. När klubben startades 1987 deklarerade man: »På historia skall vi bli bäst. Clio blir en liten bokklubb. Vårt mål är inte att bli störst, men att bli bäst på vårt område: böcker om historia.«

Som alltid när det gäller tidsrymder känns 1987 både långt bort och nära. Att Berlinmuren skulle raseras två år senare var det nog få som trodde – även om Reagan och Gorbatjov undertecknade ett nedrustningsavtal i Vita huset detta år. Apartheid rådde ännu i Sydafrika, Margaret Thatcher vann sitt tredje raka val, det pågick ett krig mellan Afghanistan och Sovjetunionen, likaså mellan Iran och Irak. I Sverige var Ingvar Carlsson statsminister, Tre kronor tog guld i hockey-VM och Bofors illegala vapenaffärer avslöjades.

Året därpå, 1988, erbjöds Cliomedlemmarna Poltava av Peter Englund och med den boken kan den svenska historievågen sägas ha rullat igång. Få akademiker hade tidigare nått utanför de egna kretsarna, men här kom en ung historiker som uppenbarligen tyckte om att berätta. Peter Englund kom att få efterföljare, och numera skriver många akademiker för en större allmänhet, men även kunniga journalister och författare har bidragit till att historieämnet blivit så populärt.

Hjärtat i Clio är dock medlemstidningen. I en medlemsundersökning för ett par år sedan framkom att en övertygande majoritet vill att tidningen även i fortsättningen ska komma ut i pappersform, så det kommer den att göra (men det går att få den pdf-format). Samma medlemsundersökning visade att 98 % av de tillfrågade skulle kunna tänka sig att rekommendera Clio till en vän eller bekant. Det låter nästan som en manipulerad siffra, likt ett valresultat i det forna östblocket, men den är faktiskt korrekt. Detta är vi på Clio oerhört stolta över!