Essäer

Row

Högern i svensk politik under 1900-talet
Art nr 3619
Inbunden,
248 sidor,
Santérus Förlag
Medlemspris 220 kr

Teologisk-filosofiska essäer
Art nr 7862
Danskt band,
179 sidor,
Förlaget
Medlemspris 229 kr

Sex essäer om diaspora
Art nr 6536
Inbunden,
345 sidor,
Carlsson Bokförlag
Medlemspris 229 kr

Carl Nylander
Art nr 6276
Inbunden,
356 sidor,
Carlsson Bokförlag
Medlemspris 189 kr

Art nr 7282
Häftad,
317 sidor,
Daidalos
Medlemspris 249 kr

Om konst, ensamhet och överlevnad
Art nr 8139
Inbunden,
314 sidor,
Daidalos
Medlemspris 249 kr

Art nr 8141
Häftad,
215 sidor,
Glänta
Medlemspris 229 kr

Essäer
Art nr 6523
Häftad,
317 sidor,
Natur & Kultur
Medlemspris 219 kr

Människans mångtydighet i europeisk tradition
Art nr 6790
Danskt band,
336 sidor,
Norma
Medlemspris 225 kr

Art nr 7186
Inbunden,
237 sidor,
Karneval förlag
Medlemspris 209 kr