1600-1721
Art nr 9246
Rikt ill. i färg
592 sidor,
Norstedts
Medlemspris 289 kr

SLUTSÅLD

Vi har ivrigt väntat på band 4 i det magnifika verket Sveriges historia. Nu är det här och vi har kommit fram till en period som många Cliomedlemmar hyser ett extra stort intresse för: stormaktstiden, 1600–1721. Bokens författare Nils Erik Villstrand är professor i nordisk historia vid Åbo Akademi. Därigenom, för att citera huvudredaktören Dick Harrison, så får »historien om stormaktstiden en välbehövlig östlig orientering«. Nils Erik Villstrand är angelägen om att skriva en sammanhängande berättelse, men han låter oss även få en inblick i hur olika forskare kommit fram till olika tolkningar och redogör för sin egen syn.

Så hur var det möjligt att Sverige, i Europas periferi, växte till en stormakt, en militärstat? Och varför tog allt slut så plötsligt? Här beskrivs de utdragna krigen, men också vardagen för nyadlade, för bönder och borgare, män och kvinnor i en kylig tid som kallats den lilla istiden och i ett andligt klimat präglat av kyrkan – och häxprocesser.

Liksom i tidigare delar så kompletteras en välskriven huvudtext av ett fint bildmaterial och ett antal specialtexter av namnkunniga historiker. Så skriver till exempel Lars Ericson Wolke om den svenska flottan och Marie-Louise Rodén om drottningarnas tidsålder.

Antal recensioner: 0
Snittbetyg: 0