Politiska eder i Sverige 1520-1718
Art nr 8291
Inbunden,
254 sidor,
Nordic Academic Press
Medlemspris 199 kr

Cliopriset 2018 till Sari Nauman och hennes Orden kraft

Vid en ceremoni i samband med De svenska historiedagarna i Visby i början av oktober, får Sari Nauman ta emot årets Cliopris. Juryns motivering:

»Sari Nauman tilldelas Cliopriset 2018 för sin bok om eders betydelse för relationerna mellan regent och undersåtar i Sverige 1520–1718. Med analytisk skärpa fångar hon övergången från muntligt till skriftligt i maktens kultur genom edernas förändrade funktion. Den muntliga eden avlagd vid personliga möten skapade ömsesidig men sårbar tillit, den skriftliga blev ett sätt för kungamakten att etablera hierarkisk och långsiktig kontroll.«

Om boken:
Utväxlandet av eder mellan regent och undersåtar är en central politisk institution i historien, såväl i Sverige som i andra länder. Eden har ofta antagits utgöra ett kontrakt i vilket regenten utlovade beskydd i utbyte mot lydnad och skatteintäkter, men i Ordens kraft ifrågasätter historikern Sari Nauman en sådan uppfattning. Istället argumenterar hon för att eden syftade till att skapa tillit mellan parterna i en politisk relation. Den tillit som skapades kunde dock ifrågasättas, och element av ovisshet kvarstod ständigt. Genom att analysera hur eder användes och hur ovissheten hanterades vid kröningar, krig, uppror och riksdagar undersöker Nauman varför och hur edsanvändningen förändrades 1520–1718. Resultaten pekar på att etablerandet av en skriftlig kultur förändrade förutsättningarna för den politiska relationen i grunden. Eder svors muntligt och var beroende av ett personligt möte för att åstadkomma tillit. Ett skriftligt dokument möjliggjorde däremot en ökad kontroll över undersåtar på avstånd, och erbjöd en längre tidshorisont för den politiska relationen. Allteftersom kontrollfunktionerna utvecklades minskade användandet av muntliga eder – kontroll konkurrerade ut tillit.

Sari Nauman har även tilldelats Per Nyströms vetenskapspris 2017 för Ordens kraft.

 

Antal recensioner: 0
Snittbetyg: 0