Estlands svenska historia 1561-1710
Art nr 7002
Rikt ill. i färg och sv/v
Inbunden,
379 sidor,
Atlantis
Medlemspris 289 kr

Det finns fortfarande ester som pratar om »den gamla goda svensktiden«. Så vad karakteriserade Estland under den svenska överhögheten som varade mellan 1561 och 1710? Den frågan har Kari och Ülle Tarkiainen studerat under flera år, och resultatet är Provinsen bortom havet. Författarnas djupa förtrogenhet med såväl svensk som estnisk historia gör boken unik. Kari Tarkiainen, professor och före detta finsk riksarkivarie, är välbekant för många medlemmar. År 2008 var hans bok om Finlands svenska historia, Sveriges Österland, huvudbok i Clio. Ülle Tarkiainen är forskare vid universitetet i Tartu med inriktning på estnisk agrar- och bosättningshistoria.

Det var under Erik XIV som vår gemensamma historia inleddes, då Reval anslöt sig till det svenska riket till följd av yttre hot från Moskvariket. Under åren som följde genomfördes en omorganisation av de baltiska provinserna under bland annat Johan Skyttes ledning.

Bland många andra intressanta saker författarna skildrar kan nämnas dels det balttyska arvet, vilket ju påverkade de svenska företrädarna i landet, dels livet för vanligt folk på landsbygden, som härjades svårt av pestutbrott, krig och hungersnöd.

Bokens vackra och tätt bildsatta inlaga bidrar till en rik läsupplevelse.

 

Svenskar bosatte sig i Estland redan på 1200-talet.
Målning av dansande estlandssvenskar, 1800-talet.

Antal recensioner: 0
Snittbetyg: 0