Tips & evenemang


Det här är Clioakademien!

Under namnet Clioakademien presenterar vi föreläsningar och studiecirklar. Vi drar igång redan i januari 2019 med en studiecirkel i mikrohistoria.

Gå med i vår mikrohistoriska forskningscirkel om Stockholms kvinnor

Stockholm rymmer oändligt många historier om kvinnor – unga och gamla, kända och okända, vanliga och ovanliga – som väntar på att berättas. Vill du vara med och utforska och skriva deras historia? Kanske har du redan nu en idé om en kvinna som vore intressant att berätta om? Under 2019 har Clios medlemmar möjlighet att delta i en forskningscirkel i mikrohistoria om kvinnoliv i 1800- och 1900-talets Stockholm.

Cirkeln startar den 31 januari och omfattar tio träffar på kvällstid, torsdagar 18.30–21.00, i centrala Stockholm. Fem av träffarna äger rum på våren, fem på hösten. Vårens träffar kommer att handla om vad mikrohistoria är, hur man sätter in den lilla historien i den stora, och om olika källor, i arkiv och på nätet, som kan vara användbara för den som vill skriva mikrohistoria.

Under sommaren ska deltagarna vara beredda att på egen hand forska och ta fram material till varsin kort artikel om någon eller några kvinnor i Stockholm. Höstens träffar kommer fokusera på skrivandet. Hur gör jag min text levande och intressant? Hur kan jag arbeta med bilder? Och hur skriver jag korrekta referenser?

Maximalt antal deltagare är 20, och det är »först till kvarn«-principen som gäller vid anmälan. Du behöver inte ha forskat eller skrivit historia tidigare.

Cirkelledare är Anna Götlind, professor i historia vid Stockholms universitet med mikrohistoria som specialitet och med lång erfarenhet av att leda forskningscirklar i historia.

Obligatorisk anmälan till clio@clio.se – ange »stadens kvinnor« i ämnesraden – senast den 10 januari, v.g. uppge namn, adress och telefon dagtid. Obs! Anmälan bekräftas i ett mail med uppgift om hur betalning sker.

Kursavgift: 2 000 kr för Cliomedlemmar (ord. pris 2 500 kr). I avgiften ingår boken Mikrohistoria. Välkomna!