Cliopriset


Cliopriset, som instiftades 1994 av Clio – den historiska bokklubben och Svenska Dagbladet, uppgår till 25 000 kronor. Det utdelas årligen till »en framstående yngre historieker inom det svenska språkområdet«.

 

Priset 2013 till Rasmus Fleischer

Vid en ceremoni i samband med De svenska historiedagarna De svenska historiedagarna i Malmö den 4-6 oktober 2013 mottog Rasmus Fleischer priset.

Juryns motivering lyder: »Rasmus Fleischer tilldelas Cliopriset 2013 för sitt nydanande och innehållsrika verk om musikens politiska ekonomi. Genom att skarpsinnigt föra samman ekonomiska, estetiska, juridiska och tekniska aspekter av 1900-talets musikliv sätter han dagsaktuella frågor i kritisk historisk belysning. Med sin studie bidrar han ytterst till att belysa det historiskt föränderliga i förhållandet mellan medier, kultur och ekonomi och vidgar därmed samtidsförståelsen«.

Musikens politiska ekonomi är Rasmus Fleischers doktorsavhandling från Lunds universitet.

I juryn 2012 för Cliopriset ingick Jakob Christensson, Mats Gellerfelt, Ludvig Hertzberg (ordförande), Åsa Karlsson, Henrik Klackenberg, Peter Luthersson, Kaj Schueler och Johan Östling.

Läs en artikel om Rasmus Fleischer på SvD:s webbplats »

Läs mer om De Svenska Historiedagarna på www.dsh.se »