Cliopriset


Cliopriset, som instiftades 1994 av Clio – den historiska bokklubben och Svenska Dagbladet, uppgår till 25 000 kronor. Det utdelas årligen till »en framstående yngre historieker inom det svenska språkområdet«.

 

Priset 2010 till Ola Wikander

Årets Cliopris har tilldelats Ola Wikander. Utdelningen av priset sker vid en ceremoni i samband med De Svenska Historiedagarna i Jönköping.


Juryns motivering lyder: »Ola Wikander tilldelas Cliopriset år 2010 sitt engagemang för utdöda språk och de nycklar som deras ordförråd och utveckling ger till vår äldsta kulturhistoria. I böcker som I döda språks sällskap (2006), Ett träd med vida grenar (2008) och Orden och evigheten (2010), har Wikander med smittande entusiasm skrivit om de forna världar och livsåskådningar som språkresterna öppnar för oss och om deras återspeglingar fram till våra dagar.»


I juryn för Cliopriset ingår Stefan Eklund, Mats Gellerfelt, Ludvig Hertzberg (ordförande), Åsa Karlsson, Henrik Klackenberg och Peter Luthersson.


Läs en artikel om Ola Wikander på SvD:s webbplats »