Cliopriset


Cliopriset, som instiftades 1994 av Clio – den historiska bokklubben och Svenska Dagbladet, uppgår till 25 000 kronor. Det utdelas årligen till »en framstående yngre historieker inom det svenska språkområdet«.

 

Priset 2012 till Kristiina Savin

Vid en ceremoni i samband med De svenska historiedagarna i Mariehamn den 21 september 2012 mottog Kristiina Savin priset.

Juryns motivering löd: »Kristiina Savin tilldelas Cliopriset 2012 för sin forskning om lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige. Med utgångspunkt i allmängiltiga frågor om livets bräcklighet och lyckans växlingar bidrar hon genom den vittra, välskrivna och idérika avhandlingen Fortunas klädnader till att återskapa den existentiella föreställningsvärld som var dominerande före moderniteten.

I juryn 2012 för Cliopriset ingick Jakob Christensson, Mats Gellerfelt, Ludvig Hertzberg (ordförande), Åsa Karlsson, Henrik Klackenberg, Peter Luthersson, Kaj Schueler och Johan Östling.

Läs en artikel om Kristiina Savin på SvD:s webbplats »

Läs mer om De Svenska Historiedagarna på www.dsh.se »