Cliopriset


Citat av Gunnar Wetterberg

 

Cliopriset, som instiftades 1994 av Clio – den historiska bokklubben och Svenska Dagbladet, uppgår till 25 000 kronor. Det utdelas årligen till »en framstående yngre historiker inom det svenska språkområdet«.

 

 

2015 års pris till Ylva S. Sjöstrand

Vid en ceremoni i samband med De svenska historiedagarna i Tallinn 2-4 oktober mottar Ylva S. Sjöstrand priset.

»Ylva S. Sjöstrand tilldelas Cliopriset 2015 för sin välgjorda och mångsidiga studie av sopornas historia. Genom att fruktbart kombinera ekonomiska, ekologiska, tekniska och politiska aspekter av kvittblivning skildrar hon den moderna stadens förvandling utifrån nya infallsvinklar. Högaktuella samtida diskussioner om miljö, konsumtion och stadsplanering får härigenom en djupare historisk förankring.«

Ylva S. Sjöstrand disputerade 2014 i ekonomisk historia vid Stockholms universitet på avhandlingen Stadens sopor: Tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900–1975.

I juryn för Cliopriset ingår Anders Q Björkman, Jakob Christensson, Ludvig Hertzberg, Orsi Husz, Henrik Klackenberg och Johan Östling (ordf.).

Läs mer om Ylva S. Sjöstrand i Svenska Dagbladet.

Läs mer om De Svenska Historiedagarna på www.dsh.se.

Fotot (beskuret) föreställer årets pristagare med kläder och smycken av återvunnet material. Fotograf: Lars Pehrson.


 

Tidigare Cliopristagare

Julia Nordblad (2014)
Rasmus Fleischer (2013)
Kristiina Savin (2012)
Pernilla Rasmussen (2011)
Ola Wikander (2010)
Johan Östling (2009)
Erland Mårald (2008)
Martin Hårdstedt (2007)
Kajsa Bjurklint Rosenblad (2006)
Orsi Husz (2005)
Edda Manga (2004)
Jonas Nordin (2003)
Magnus Zetterholm (2002)
Håkan Håkansson (2001)
Linda Oja (2000)
Nils Erik Forsgård (1999)
Mattias Tydén (1998)
Jakob Christensson (1997)
Dick Harrison (1996)
Lena Sommestad (1995)

 

En essäberättelse om Erasmus av Rotterdam, humanismen och 1500-talets ...