Cliopriset


Citat av Gunnar Wetterberg

 

Cliopriset, som instiftades 1994 av Clio – den historiska bokklubben och Svenska Dagbladet, uppgår till 25 000 kronor. Det utdelas årligen till »en framstående yngre historiker inom det svenska språkområdet«.

 

 

2018 års pris till Sari Nauman

Vid en ceremoni i samband med De Svenska Historiedagarna i Visby får Sari Nauman ta emot årets pris. Juryns motivering:

»Sari Nauman tilldelas Cliopriset 2018 för sin bok om eders betydelse för relationerna mellan regent och undersåtar i Sverige 1520–1718. Med analytisk skärpa fångar hon övergången från muntligt till skriftligt i maktens kultur genom edernas förändrade funktion. Den muntliga eden avlagd vid personliga möten skapade ömsesidig men sårbar tillit, den skriftliga blev ett sätt för kungamakten att etablera hierarkisk och långsiktig kontroll.«

2018 års Clioprisjury har bestått av Anders Bergman, Anders Q. Björkman, Jenny Björkman, Jakob Christensson, Anna Maria Forssberg, Ludvig Hertzberg och Orsi Husz (ordf.).

Läs mer om Ordens kraft. Politiska eder i Sverige 1520–1718.

Läs en artikel om Sari Nauman i Svenska Dagbladet.

Läs mer om De Svenska Historiedagarna på www.dsh.se.


Tidigare Cliopristagare

Charlie Järpvall (2017)
Fredrik Charpentier Ljungqvist (2016)
Ylva S. Sjöstrand (2015)
Julia Nordblad (2014)
Rasmus Fleischer (2013)
Kristiina Savin (2012)
Pernilla Rasmussen (2011)
Ola Wikander (2010)
Johan Östling (2009)
Erland Mårald (2008)
Martin Hårdstedt (2007)
Kajsa Bjurklint Rosenblad (2006)
Orsi Husz (2005)
Edda Manga (2004)
Jonas Nordin (2003)
Magnus Zetterholm (2002)
Håkan Håkansson (2001)
Linda Oja (2000)
Nils Erik Forsgård (1999)
Mattias Tydén (1998)
Jakob Christensson (1997)
Dick Harrison (1996)
Lena Sommestad (1995)