Följ med Clio till Persepolis och Iran

Årets medlemsresa Persiens kulturskatter går av stapeln 14-22 oktober. Ciceron är, Ashk Dahlén, som undervisat och forskat i iranistik i drygt tjugo år.


De Svenska Historiedagarna

Nu har programmet kommit till höstens konferens, som äger rum i Borås 6-8 oktober. 

Periodens specialnäterbjudande

1.
169 kr

»Mantels metod bygger på insikten att om vi inte kan förstå de enskilda människorna i det förflutna kan vi heller inte förstå den politiska historien.« Henrik Berggren. Första delen i Hilary Mantels trilogi om franska revolutionen.

En kort historik över morgondagen