Välkommen på reseafton

Inför årets medlemsresa Persiens kulturskatter inbjuder Clio till en afton där resan presenteras mer ingående av vår ciceron, Ashk Dahlén.


Läs mer om Lenins resa

Författaren bakom periodens huvudbok, Catherine Merridale, berättar mer om boken i Svenska Dagbladet. 

Periodens specialnäterbjudande

1.
149 kr

I Trollsländans land har Monica Braw anlagt ett brett perspektiv och skildrar mästerligt Japans historia, från första början, fram till Meijirestaurationen 1868. Det är ett oerhört rikt – och inte minst vackert – verk, där vi får möta kejsare, samurajer, sagofigurer, poeter och människor i städerna och på landsbygden. Författaren visar att japanerna hela tiden har haft kontakter med omvärlden och att landet inte varit så stängt som det ofta beskrivits. Med all sannolikhet  det svenska standardverket om Japan i många år framöver.»Ett efterlängtat och välkommet tillskott till den svenska Japanlitteraturen«, Yukiko Duke.